Bärlina vägg

Men bärlinan kan du fästa i väggen med franska skruvar, eller 10mm och ca 140mm långa ( bärlinan är förstår jag) borra in och använd en . För att studera samverkan mellan hammarban bärlina och gips. Den optimala bärlinan för den vägg som studerats är en regel x 1mm av. Fäst bärlinor runt hela konstruktionen och parallellt med väggen.

Behöver bärlinorna skarvas gör man det över en stolpe.

Det är viktigt för stabiliteten i . Rätt val av infästning för montering av bärlina. Oavsett vilken fasad du ska fästa bärlinan i, är det viktigt att se till att du förankrar i husets bärande del, t ex i regel. Mät ut reglarnas avstånd på bärlinan som ska fästas mot husväggens reglar. Förborra hål i bärlinan där du sedan ska skruva i fransk träskruv för att fästa . Börja med att fästa en regel i väggen på den höjd där du vill lägga trallgolvet.

Hälften av denna last måste tas upp av bärlinan på väggen. Efter att du har lagt grunden till din altan med plintar är det dags att sätta reglar, även kallat bärlinorna.

Vi erbjuder tillsammans med Svensk Trä enklare dimensioneringsprogram för konstruktionsberäkningar. Med en fasad av trä kan du använda huset som stöd för att fästa en bärlina. Om du väljer att sätta bärlinan på en murad vägg , förborrar och pluggar du innan.

Detta kräver att du kan fästa regeln i huset. Om det inte är möjligt får du gräva ner plintar även längst in. I tabellen kan du se ett rekommenderat max avstånd mellan plintarna vid användning av några vanliga dimensioner för bärlinor. Till ramverket används reglar . Vad ska jag använda för att fästa min bärlina ? Svar: Lämplig infästning är vår SXR-fasadplugg.

Den finns som varmgalvaniserad för . Kontrollera även avståndet till väggen. Såga urtag för bärlinan B upptill i stolparna A. Sätt den ena stolpen på plats i plinten och skruva fast . Skruva nu fast en 70-regel i väggen. Det räcker med eftersom väggen är så solid. Bärlinan i altanens slut måste .

Ett normalt mått är 45x1millimeter och den främre bärlinan fästs i stolpjärnen som sitter fastgjutna i plinten. Använd kilar när du skruvar så att den hamnar i .