Återvinningsstation

VS, återvinningsgård eller miljöstation) är i Sverige en stationär facilitet för återlämning av främst förpackningsmaterial. Här kan du söka efter din närmaste återvinningsstation i vårt register över landets alla återvinningsstationer. På Södertörn finns cirka 2återvinningsstationer. Samtliga återvinningsstationer i Trollhättan har behållare för tidningar, förpackningar och små batterier.

Du kan även lämna in hela och rena kläder i de.

På en återvinningsstation kan du lämna förpackningar av plast, metall, glas, kartong och tidningar. Där kan även finnas behållare för batterier och kläd. Det är FTI, förpacknings- och tidningsindustrin, som ansvarar för återvinningsstationerna.

På en del stationer kan även batterier och . I Piteå finns det återvinningsstationer för insamling av returpapper, förpackningar och batterier. Det som lämnas hit återvinns till nya saker. Observera att Tekniska verken inte ansvarar för återvinningsstationerna , vi har heller inte uppdraget att städa runt dessa.

Alla frågor om insamlingen i Linköping,.

Hitta återvinningsstationer. I dagsläget finns det över 3återvinningsstationer – ÅVS:er – runtom i Göteborg. På dessa kan du lämna förpackningar, tidningar . På återvinningsstationen kan du lämna . De är obemannade och öppna dygnet runt. På de flesta återvinningsstationer finns det även en behållare där du kan lämna småbatterier. Sök efter din närmaste återvinningsstation.

En återvinningsstation (ÅVS) är en mindre obemannad plats där returpapper och förpackningar kan lämnas. Här finns oftast också holkar avsedda för . I Katrineholm tillhandahåller kommunen mark till FTI – Förpacknings och tidningsinsamlingen som ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna runt om i . Du kan slänga dina förpackningar, tidningar, glas och plast på någon av de cirka återvinningsstationerna som finns i Karlskrona kommun tillgängliga dygnet . Det är FTI som driver de obemannade Återvinningsstationerna som finns i Staffanstorp och Hjärup. Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift. Avgiften används för att finansiera insamling och . Nyköpings kommun tillhandahåller mark till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna i kommunen.

Du kan lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna som finns utplacerade inom hela kommunen. Stationerna är bara avsedda för .

Vid en återvinningsstation kan du som bor i kommunen . Det är företaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen som äger och ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. I Skurups kommun finns det återvinningsstationer utplacerade, varav en. Var finns återvinningsstationerna i Skurups kommun och vad kan jag lämna där?