Areal af vilkårlig trekant

Læs om stykkerne i en tilfældig eller vilkårlig trekant. En trekant, hvor vinkler er navngivet ABC og siderne abc. Kender du ikke højden, så kan du benytte Qin . Areal i en vilkårlig trekant.

Hvis ∠B er stump, falder den udenfor. I begge tilfælde kalder vi højdens fodpunkt for D. Vi ved i forvejen, at trekantens areal er givet ved formlen:. Vi vil udlede en formel til at bestemme arealet af en vilkårlig trekant.

I dette afsnit udleder vi relevante sætninger om vilkårlige trekanter. En vilkårlig trekant er ikke en retvinklet trekant. Hvis man i en vilkårlig trekant får opgivet tre . Lær at beregne arealet på retvinklede og vilkårlige trekanter.

For at beregne den retvinklede trekants areal , så indsætter vi i formlen for arealberegning. Det demonstreres, hvordan man kan udregne arealet af en trekant , når man kender én vinkel, samt de to. Dette tillæg handler om relationer, som gælder mellem sider og vinkler i en vilkårlig trekant.

Formel c) blandt cosinusrelationerne kan for eksempel opfattes som . Cosinus, sinus og tangens i retvinklet trekant. Sinusformlen for areal af trekant. De formler for vilkårlig trekant. Bemærk, hvad der sker med trekants areal og højdernes skæringspunkt, når du trækker i de. Vi kan anvende sinusrelationerne til at bestemme arealet for en trekant.

Sinusrelationerne er nemlig beslægtede med formlen for en trekants areal. Matematik fag på B Niveau – Vilkårlige trekanter. Formler i retvinklede trekanter.

Hvor den rette vinkel er navngivet C (C = 90◦).