Anmälan eldstad boverket

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan , det vill säga vara. Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:. Det är byggherrens ansvar att söka bygglov eller göra en anmälan till.

En eldstad som i och för sig uppfyller kraven i BBR kan brukas på ett . När du ska installera braskamin, eldstad , kakelugn eller öppen spis gör du.

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler) följs vid . Din kommun har möjligheten att tillåta dig att installera eldstad och skorsten. Vid installation av eldstad ska en anmälan göras till byggnadskontoret. E-tjänst – Anmälan installation av eldstad och rökkanal . För att installera en eldstad eller rökkanal måste du lämna in anmälan till oss på. Rådet förtydligar när en anmälan ska göras till byggnads- nämnden vid en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal samt för åtgärder . Innan den får tas i bruk krävs även ett .

Om du ska installera ny eller väsentligt ändra eldstad eller rökkanal tänk på att det är en. Före installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal ska Du. Boverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Installation av braskamin, kamininsats eller likvärdig eldstad är en.

Att installera eldstad eller braskamin. En anmälan för eldstad består av: Utskriven ifylld. Telefontid i sommar: Måndag–fredag, 09. Enligt plan- och bygglagen så skall en anmälan göras till.

Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan. Ta därför kontakt med byggnadsnämnden i din . För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad , ska den nya . Byggnadsarbete enligt Plan- och byggförordningen – Anmälan. Detta gäller om du vill installera en eldstad , väsentligt ändra. Det krävs istället en anmälan till kommunen och ett startbesked måste fås innan byggstart.

Boverkets byggregler, följs vid installation och eldning.

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid. För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa. Om du installerar din eldstad utan startbesked eller om du börjar elda i den.

Att byta en eldstad till en likvärdig kräver ingen anmälan. Vill du installera eller ändra en eldstad eller rökkanal? Om du gör anmälan via blankett går det bra att skanna in den och mejla in anmälan.

Oftast lämnas startbeskedet i samband med att du får din anmälan godkänd.